Sản phẩm

MAICHENO 68 là dầu được đặc chế sử dụng cho nhiều loại máy nén khí khác nhau, hoạt động trong những điều kiện nhiệt...