Các sản phẩm khác

Là loại dầu nhớt công nghiệp chứa các thành phần paraffinic, naphthenic và phần lớn là chất thơm aromatic. Đây là loại dầu...