Dầu nhớt công nghiệp

Là một loại dầu động cơ diesel hiệu suất cực cao, cung cấp khả năng bôi trơn tuyệt vời cho động cơ diesel thúc đẩy...
Là dòng sản phẩm dầu tách khuôn cao cấp có các thành phần chống bám dính và khả năng bôi trơn hiệu quả. Được pha chế...
Là dầu lưu chuyển tuần hoàn được đặc chế từ dầu gốc khoáng và các phụ gia cao cấp. dầu có độ ổn định oxy hóa...
Là dầu lưu chuyển tuần hoàn được đặc chế từ dầu gốc khoáng và các phụ gia cao cấp. dầu có độ ổn định oxy hóa...
Là dầu lưu chuyển tuần hoàn được đặc chế từ dầu gốc khoáng và các phụ gia cao cấp. dầu có độ ổn định oxy hóa...
Là dầu lưu chuyển tuần hoàn được đặc chế từ dầu gốc khoáng và các phụ gia cao cấp. dầu có độ ổn định oxy hóa...
Là dầu naphten tính chế với điểm chảy thấp. sử dụng cho máy nén của tủ lạnh, hệ thống làm lạnh và máy điều hòa...
Là loại dầu turbine với phụ gia không tro có đặc tính khử nhũ, chống rĩ và chống oxy hóa. Dầu đáp ứng cho động cơ...
Là loại dầu turbine với phụ gia không tro có đặc tính khử nhũ, chống rĩ và chống oxy hóa. Dầu đáp ứng cho động cơ...