Dầu nhớt cho xe tải và tàu

Là dầu động cơ cao cấp, được tính chế từ nguồn dầu gốc chất lượng cao và phụ gia chọn lọc. Giúp bảo vệ cho động...
Là dầu động cơ cao cấp, được tính chế từ nguồn dầu gốc chất lượng cao và phụ gia chọn lọc. Giúp bảo vệ cho động...
As an extremely high performance diesel engine oil, providing excellent lubrication for diesel engines promotes increased engine life. As a result, this...
CF/SF là dầu động cơ diesel và động cơ xăng tải trọng nặng tốc độ cao. Dầu được pha chế từ dầu gốc khoáng tính...
CF/SF là dầu động cơ diesel và động cơ xăng tải trọng nặng tốc độ cao. Dầu được pha chế từ dầu gốc khoáng tính...
KAIXEN FX40 là loại dầu động cơ được sản xuất từ các loại dầu khoáng có độ tinh chế cao và phụ gia siêu hạng được...
KAIXEN FX50 là loại dầu động cơ được sản xuất từ các loại dầu khoáng có độ tinh chế cao và phụ gia siêu hạng được...