Dầu nhớt thủy lực

KAIZEN AW 68 là loại dầu thủy lực cao cấp chống mài mòn được pha chế từ dầu gốc tinh lọc chất lượng cao và phụ gia...
KAIZEN AW 46 là loại dầu thủy lực cao cấp chống mài mòn được pha chế từ dầu gốc tinh lọc chất lượng cao và phụ gia...
KAIZEN AW 32 là loại dầu thủy lực cao cấp chống mài mòn được pha chế từ dầu gốc tinh lọc chất lượng cao và phụ gia...
KAIZEN VG 46 được pha chế từ nguồn dầu khoáng và phụ gia chọn lọc, được sản xuất theo quy trình công nghệ tiên tiến...
KAIZEN VG 32 được pha chế từ nguồn dầu khoáng và phụ gia chọn lọc, được sản xuất theo quy trình công nghệ tiên tiến...
KAIZEN VG 68 được pha chế từ nguồn dầu khoáng và phụ gia chọn lọc, được sản xuất theo quy trình công nghệ tiên tiến...