PHÒNG THÍ NGHIỆM

( 14-08-2015 - 02:46 PM ) - Lượt xem: 6249

Phòng thí nghiệm của TAYSAIGON PETRO đóng vai trò vô cùng quan trọng việc cải tạo và nghiên cứu nâng cao chất lượng dầu nhớt đáp ứng các tiêu chuẩn

 

VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM

 

Phòng thí nghiệm của TAYSAIGON PETRO đóng vai trò vô cùng quan trọng việc cải tạo và nghiên cứu nâng cao chất lượng dầu nhớt đáp ứng các tiêu chuẩn ngặt nghèo của quốc tế, hiện tại phòng thí nghiệm có những nhiệm vụ sau:

 

 • Phát triển không ngừng các loại dầu nhờn bôi trơn đáp ứng các thông số kỹ thuật quốc tế mới nhất.
 • Cải tiến trong lĩnh vực công nghiệp
 • Quản lý chất lượng nguyên liệu thô và thành phẩm

 

 

Công tác giám định tại các phòng thí nghiệm của TAYSAIGON PETRO luôn đảm bảo sản phẩm đáp ứng được kỳ vọng của các chuyên gia cũng như đạt được mức hiệu suất cao nhất.

 

 

Những phòng thí nghiệm này được trang bị các thiết bị công nghệ tiên tiến nhất, do đó, các công thức được sản xuất tại nhà máy luôn đạt chuẩn.

 

 • Các thiết bị đo độ nhớt động học và độ nhớt động lực học (CCS, MRV, Ravenfield)
 • Các thiết bị chuẩn độ
 • Quang phổ kế (ICP, quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier)
 • Các thiết bị xác định tính chất luân chuyển ở nhiệt độ thấp
 • Các thiết bị xác định tính bay hơi
 • Phép kiểm tra sức căng bề mặt (độ tạo bọt, độ tách khí,...)
 • Các phép thử kháng Oxy hóa, chống ăn mòn
 • Các phép thử cơ học (4-bi, Reichert ...)

Tất cả các phép kiểm tra và phân tích được thực hiện tại các phòng thí nghiệm đều đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế (AFNOR, ISO, ASTM, CEC ...).