Dầu nhớt cho bánh răng

GL-1 là dầu cầu, hộp số chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn GL1. Dầu được dùng trong quá trình hoạt động của bộ phận...
GL-1 là dầu cầu, hộp số chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn GL1. Dầu được dùng trong quá trình hoạt động của bộ phận...
KAIWA GREASE GL-5 là dầu cầu dầu hộp số cao cáp với phụ gia chống cực áp, chống ăn mòn, chống oxy hóa. Có các đặc tính...
KAIWA GREASE GL-5 là dầu cầu dầu hộp số cao cáp với phụ gia chống cực áp, chống ăn mòn, chống oxy hóa. Có các đặc tính...